Evenementen en cursussen

Bijeenkomsten

 1. 03 okt 2023
  Velp

  Symposium: 'Bossenmonitoring, nut en noodzaak van bosinventarisaties'

  Stichting Probos organiseert op 3 oktober een symposium met als werktitel ‘Nut en noodzaak van bosinventarisaties’. Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden.

  Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data. De waarde hiervan bleek weer bij het tot stand komen van de Nationale bossenstrategie en provinciale bossenstrategieën. Ook het monitoren van de in deze strategieën geformuleerde doelstellingen vraagt om goed onderbouwde, systematische gegevensverzameling. Bosinventarisaties zijn daarvoor onontbeerlijk. 

  Tot 1 juni jl. was Jan Oldenburger een van de directeuren bij Stichting Probos. Na 19 jaar heeft Jan Probos verlaten. Jan is bij uitstek een dataspecialist; logisch dat hij dan ook het symposium opent en sluit.

 2. 05 okt 2023
  Garderen

  Cursus Erfgoed in het bosbeheer

  Werknemers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

  In de cursus ‘Erfgoed in het bosbeheer’ staat het herkennen van cultuurhistorische relicten centraal. Maar óók het beheer en het behoud van de karakteristieke resten. 

Sluiten